Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Marja Bron – communicatie (hierna ook ‘Marja Bron’). Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Marja Bron is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Marja Bron, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Marja Bron niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Marja Bron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Marja Bron is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

E-maildisclaimer

De informatie, verzonden in of met ons e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Marja Bron staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor een tijdige ontvangst daarvan. In geen geval is Marja Bron aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van het versturen van deze e-mail. Aan de ontvangst en inhoud van dit e-mail bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy & cookies

Marja Bron respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Marja Bron zal uw gegevens niet verkopen aan derden.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Welke cookies gebruiken wij?

Marja Bron maakt gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: http://www.google.nl/policies/privacy/ads/

Marja Bron communicatie

  • Boskdobbe 2a
  • 9249 NR Frieschepalen
  • 06 22765281